Cookies Policy

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

          บริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินด้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการรับ/โอนเงินระหว่างประเทศชั้นนำของประเทศไทย ได้มีการให้บริการผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ซึ่งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้บริการออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแก่ผู้ใช้บริการได้ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อีกด้วย

          วัตถุประสงค์ของนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy) (“นโยบายฯ”) นี้คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และ แอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าถึงได้เกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทใช้ รวมถึงบทบาทที่คุกกี้ช่วยให้เรามอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการและตัวเลือกที่ผู้ใช้บริการมีเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ของผู้ใช้บริการอีกด้วย ทั้งนี้ นโยบายฯ สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบริษัท

1. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการหรือบนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์ บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น ผู้ใช้บริการสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการด้วยตนเอง

ข้อมูลที่บริษัทได้รับผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ในที่นี้ยังอาจรวมถึง IP address ของผู้ใช้บริการ รหัสโฆษณาบนมือถือ, คุณลักษณะของเบราว์เซอร์, คุณลักษณะอุปกรณ์, รหัสอุปกรณ์เฉพาะ, ระบบปฏิบัติการ, การตั้งค่าภาษา, การอ้างอิง URL, บันทึกพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ อย่างเช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าชมหรือสนใจขณะที่ทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้น ๆ รวมถึงวันที่และเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ ในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนมือถือและแท็บเล็ตบริษัทอาจใช้วิธีการอัตโนมัติที่คล้ายกันด้วย

2. ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้จะบอกให้ทราบว่าผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้สามารถจดจำผู้ใช้บริการและจดจำข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน เป็นต้น ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. ประเภทของคุกกี้
3.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) เป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้และเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) ช่วยจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้บริการ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

3.3 คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) ช่วยจดจำผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการกลับมาที่เว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยจัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ใช้บริการได้ และจดจำค่าที่ผู้ใช้บริการเลือกได้ นอกจากนี้ ยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อีกด้วย

3.4 คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies) ช่วยจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ผู้ใช้บริการสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่จะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

4. รายการของคุกกี้ที่บริษัทใช้งาน
          ประเภทคุกกี้ : คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)
          ชื่อคุกกี้ : _ga, _gid, _gat, _gac_UA-*
          Provider : Google Analytic
          วัตถุประสงค์ : ใช้เพื่อเก็บพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
5.1 คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการปิดเบราว์เซอร์

5.2 คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้บริการทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

6. ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ และซอฟท์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัด ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟท์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากผู้ใช้บริการปิดการใช้งานคุกกี้หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้น ผู้ใช้บริการลักษณะของบางอย่าง เว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ผู้ใช้บริการอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์

หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ได้โดยการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ที่นั้น ๆ

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้
บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฯ และบริษัทขอส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทบทวนนโยบายฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบถึงวิธีการใช้คุกกี้ของบริษัท

8. การขอความยินยอมในการเก็บคุกกี้ (Cookies consent)
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเปิด/ปิดค่าคุกกี้แต่ละประเภทในหน้าเว็บไซต์ ได้ ในการขอความยินยอมคุกกี้ ผู้ใช้งานจะต้องสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้และการปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมของผู้ใช้งานจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น

9. ติดต่อบริษัท
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยบริษัทยินดีที่จะช่วยเหลือท่านในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน โปรดติดต่อบริษัท
9.1 บริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด
           • 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 19 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
           • Call Center 02-054-4000
           • www.srtforex.com

9.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
           • 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 19 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
           • Email: dpo@srtforex.com